top of page

Berkellandrijopleiding werkt volgens de RIS methode. Dit is een duidelijke en heldere vorm van instructie en coaching voor de leerling. 

Rijopleiding in stappen


De RIS methode bevat:

Module 1. Voertuigbediening en-controle.

Module 2. Eenvoudige verkeerssituaties.  

Module 3. Complexe verkeerssituaties.    

Module 4. Verantwoord gedrag               

bgImage
bottom of page